Nasza oferta

  • poradnictwo telefoniczne i na miejscu
  • wsparcie w sytuacjach kryzysowych
  • terapia krótkoterminowa
  • pomoc w przygotowaniu doniesienia oraz asysta podczas jego składania i w toku procesu
  • porady prawne udzielane przez prawniczki
  • pomoc w znalezieniu odpowiedniej psychoterapeutki
  • zróżnicowane oferty grupowe
  • informacje i porady dla rodzin i osób najbliższych
  • doskonalenie zawodowe i superwizja dla pozostałych grup zawodowych

Udzielenie odpowiedzi i rad drogą mailową może potrwać kilka dni. Prosimy o wyrozumiałość.

W godzinach urzędowania pomieszczenia poradni LARA są użytkowane wyłącznie przez kobiety.