Skip to main content
LARA - Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen*

مشاوره

مشاوره ما برای شما از طریق تیلفون و یا حضوری صورت میگرد. اگر شما میل مشاره حضوری را دارید ، لطفان جهت گرفتن ترمین پیشاپیش با ما به تماس شوید. ما شما را  ذریعه شماره تیلفون ۰۳۰۲۱۶۸۸۸۸ کمک مینمایم.

در صورت ضرورت ترجمان در اختیار شما گذاشته میشود. برای کسانیکه گنگ استند و به ترجمانان که با اشاره علامت رفع مشکل میکنند، ضرورت داند ،هم در اختیار گذاشته میشود. لطفن ما را در جریان بگذارید که به کدام لسان شما به مترجم نیاز دارید تا ما آنرا در اختیار شما قرار دهیم.

محل کار لارا فقط توسط خانمها برای خانمها در نظر گرفته شده است و فقط خانمها اجازه ورود را در محل دارند. اگر شما به مشوره  در مجودیت با همسر تان نیاز دارید ، قبل از آن ما را در جریان بگذارید. در صورت لزوم میتوانید یا یک خانم که شما را رهنمایی کند ،هم در محل ما حضور فرمایید.

لطفن ما را درک کنید که خط تیلفون هاتلین ما اغلب مصروف میباشد . در صورت وقایع عاجل یا لغو قرار ملاقات در پیام گیرما، پیام تانرا بگذارید.

 • مشاوره تیلفونی و حضوری:

را میتوانید از طریق ایمیل به ما بفرستید. جواب ایمیل های شما میتواند چند روزی را در بر بیگیرد ، لطفن دراین زمینه توجع خاص تانرا خواهانیم..

نظر به شرایط مقرررات کرونا در مشاوره ما محدودیت ها در میان آمده است. برای ملاقات عاجل و ضروری جهت بحث های بحرانی در (هاتلین =سرخط تیلفون ) ما را در جریان بگذارید.

لطفن قبل ازملاقات حضوری با ما در تماس شوید تا یک مشاور با مترجم لازمه را برای تان آماده بسازیم. در صورت عدم مشاوردر حال حاضرخواهیم کوشید تایک راه حل دیگری برایتان جستجو کنیم.

شما میتوانید در صورت وقایع عاجل و وخیم به شماره تیلفون (Berliner Krisendienst) ، پولیس و یا آژانس شفاخانه (بیمارستان) ها به تماس شوید.

انجمن لارا به روز های سه شنبه از ساعات ۵:۳۰ - ۷ شام با قرار قبلی وکیل های مجرب را در اختیار شما میگذارند

وکیل های ما شما را در تمام مسایل حقوقی جهت شکایت به پولیس و در صورت ضرورت در پروسه محکمه (دادگاه) همرایی خواهند کرد. شما میتوانید راجع به مسایل پرداخت مالی پروسه محکمه (دادگاه) هم معلومات اخذ نماید.

شما میتوانید از طریق تیلفون (هاتلین=سرخط تیلفون) و یا ایمیل آدرس beratung@lara-berlin.de به تماس شوید.

لطفن قرار ملاقات تانرا تا همان روز ساعت ۱۲ بعد از ظهر تصدیق نموده ،شماره تیلفون خود را بگذارید.

نظر به شرایط و مقررات کنونی کرونا مشاوره حقوقی ما توسط وکیل ها از طریق صبحت تیلفونی انجام میگردد و با شما تماس تیلفونی صورت میگرد.

 

بعد از تجاوز جنسی چی کرد ؟

 

نزد دکتور مراجعه کنید.

موارد ذیل قابل توجه است:

 • در جریان ۲۴ ساعت بعد از تجاوز جنسی نزد دکتور زنان مراجعه شود تا در حد امکان آسیب های جسمی تحت معالجه قرار گیرد.
 • سرایت و ابتلا مریضی جنسی مورد بررسی قرار گیرد.
 • معلومات راجع به مرض ایدس اخذ شود.
 • در صورت لزوم تابلیت بعد از حمل گرفته شود.
 • سوال شود که آیا برای شواهد در محکمه (دادگاه) ثبوت از معالجه دکتورلازم است.

برای اثبات و شواهد در محکمه لباس و اجناس که در آن علایم از تجاوز جنسی دیده میشود، در یک دستمال کاغذی نگهداری شود.

  

توضیعات جدید در برلین

اگرنمیخواهید به پولیس شکایت کنید ، میتوانید معاینات صحی (بهداشتی) محرمانانه را از طریق کلینیک شاریته برلین و امبولانس حفاظت از خشونت از طریق شماره تیلفون ۴۵۰۵۷۰۲۷۰ از ساعات ۸:۳۰الی ۳ بعد از ظهر انجام دهید. بررسی صحی (بهداشتی) محرمانه بدون شکایت به پولیس باید در جریان ۷۲ ساعت بعد از تجاوزجنسی از روز دوشنبه تا جمعه بین ساعات ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر صورت بیگیرد.

لطفن برای قرارملاقات به شماره تلیفون ۴۵۰۵۷۰۲۷۰ به تماس شده، کارت بیمه صحی (بهداشتی) و شناسنامه و یا پاسپورت تانرا با خود بیاورید.

آثار DNA تا یکسال محفوظ نگهدرای میشود. شما در این مدت میتوانید نزد پولیس شکایت کنید و پولیس معاینه صحی محرمانه را از کلینیک شاریته درخواستی میکند. . این شواهد بعد از یکسال از بین برده میشوند.

آدرس کینیک شاریته:

Charitè Campus Mitte, Rudolf-Nissen-Haus     

Philippstrasse 10, 10117 Berlin ورودیه

تیلفون: 450531000

 

Klinik Campus Benjamin Franklin

Klingsorstrasse 107, 12203 Berlin

 

Vivantis Klinikum Neukölln

Rudower Strasse 48, 12351 Berlin

130143102

 

Vivantis Klinikum Hellersdorf

Myslowitzer Strasse 45, 12621 Berlin

130172112

 

امبولانس حفاظت از خشونت

Gewaltschutzambulanz

450570270

 

پولیس

Polizei / LKA

46640

 

قاضی عمومی محکمه (داداگاه) منطقه

Staatsanwaltschaft beim Landgericht

90140

BIG-Hotline (häusl. Gewalt) = BIG -Hotline(خانه های امن) 6110300

 

تجاوز جنسی ( در زندگی زن و شوهری) هم از جمله جرایم جنایی محسوب میشود. شما حق شکایت به پولیس را دارید. پولیس  شکایت شما را گرفته،  تحقیات را اغاز میکند. بازجویی میتواند به کمک یک مترجم صورت گیرد . شما میتوانید نظر به خواهش تان توسط یک پولیس زن بازجویی شوید.  پولیس جنایی میتواند شما را بعد ازشکایت جهت معاینات جسمی نزد دوکتور بفرستد. صدمات جسمی اغلب مستقیمن توسط پولیس با عکس ثبت میشود.

 

برای شکایت میتوانید:

 

....مستقیم به بخش تحقیقات جنایی مراجعه کنید تا از بازجویی های متعدد اجتناب شود . مسول بخش جرایم در , LKA 413 Keithstrasse 30, Berlin-Tiergarten میباشد. باز جویی دقیق در آنجا صورت میشود و ماموران تحقیقات را آغاز میکنند. اگر در سازمان دیگری شکایت کرده اید ، به بخش تحقیقات جنایی آنجا احضار خواهید شد.

 • با پولیس به شماره ۱۱۰ به تماس شوید و یا به دفتر پولیس حضوری مراجعه کنید.
 • یا شکایت خود را به دادستان عمومی ثبت کنید.
 • همچنین میتوانید شکایت کتبی به پولیس ارایه دهید.
 • اگر دادستان عمومی یا محکمه شما را دعوت حضوری کردند، شما باید حضوری شهادت دهید.

نظر به شدت محکومیت نمیتوان شکایات را پس گرفت.

ردیابی جرم جنایی به نفع جامعه است، فلاحضا برای شما توصیه میشود که شما خود تصمیم مستقل گرفته ،شکایت کنید

شما میتوانید از طریق انجمن لارا معلومات کسب نموده و شکایت خود را بعدا هم انجام دهید. شکایت تجاوز جنسی تا ۲۰ سال بعد از حادثه مدار اعتبار دارد.

تجاوز جنسی ، چی از طریق افراد بیگانه ویا افراد آشنا ،میتواند با عث شوک شود.

 • ممکن است ساعتها تا چند روز احساس کنید که از زندگی عادی خود بیرون شده اید.
 • ممکن است دایمن بیقرار ، متشنج، افسرده و یا خسته باشید و یک احساس بی حسی کنید.
 • حتی پس از فروکش شدن شوک، علایمی مانند اظطراب ،بی خوابی و کابوس میتواند دوباره ظاهر شوند.

این احساسات یک عکسلعمل نورمال است و معمولا پس از چند هفته یا چند ماه خود به خود بر میگردند. محیط که در آن احساس امنیت میکنید مفید است. روح و جسم شما به زمان نیاز دارد ، تا با آن سازگار شود که در حالت خطر قرار ندارید.

به نیاز های خود توجه ویژه ای داشته باشید یا آنچه را که در شرایط استریس و یا بحران های گذشته به شما کمک کرده است، به یاد بیاورید.

بستگان، همسرو یا دوستان نیز میتوانند در این زمینه شما را حمایت کنند.

 • بعد از تجاوز جنسی چی کرد?

تجاوز جنسی در ساحه کار یک مشکل عمومی  و یک مورد جداگانه نیست. علیرغم وضع قانونی روشن، بسیاری از کارفرمایان در چنین شرایطی  قادر به حل موضوع نیستند. اکثریت قربانیان آگاه نیستند که حق با آنهاست.

 

قانون برابری عمومی کارفرمای شما را ملزوم میکند تا اقدامات حفاظتی برای حفاظت شما انجام دهد. اغلب به اندازه کافی هیچ اقدامی صورت نمیگرد. اگر در ساحه کارتحت خشونت جنسی قرار گرفتید، حق مسلم دارید تا از طریق کارفرمای تان تحت حفاظت قرار گیرید. در چنین شرایطی میتوانید با دفتر شکایات شرکت خود نیز به تماس شوید که از لحاظ  قانون برخورد صورت گیرد.

چنین خشونت ها نوع سو استفاده از قدرت طلبی است. اغلب قربانیان از نگاه مالی وابسته به کار شان اند که این مسله مانع دادخواهی از حقوق و حفاظت ازجان میشود. لازم نیست که شما به تنهایی این وضعیت را متحمل شوید! اگر شما قربانی خشونت جنسی در محل کار تان شده اید ،ما شما را مشوره داده، حمایت میکنیم تا مشترکن  یک راه حل اساسی در این زمینه سراغ یافت.

 

دفتر مرکزی مبارزه با تبعیض برای مشاوره حقوقی

بروشور ها برای آسیب دیده گان از جانب دفتر مرکزی با تبیض

 

سرحد تعین کرد – بعد از خشونت جنسی در محل کار چی کرد؟

 

مشاوره سیار برای خانمهای مهاجر

 

زنانی که به ما مراجعه میکنند، کسانی اند که مجبور به ترک سرزمین شان شده اند و در جریان فرار به خشونت های مختلف مواجع شده اند. ما این زنان را از هر لحاظ حمایت میکنیم. اما متاسفانه بودجه ما برخی از مناطق مهم را پوشش نمیدهد. بنابرین ما وابسته به کمک های مالی استیم که مستقیمن به نفع زنان است و اجازه داریم به طور غیر بروکراتییک آنها را کمک مالی کنیم.  کمک مالی شما به انجمن لارا حمایت میکند تا علاوه بر مشوره و همراهی، از زنان آسیب دیده از خشونت جنسی نیز حمایت کند و از سختی ها بکاهد. از  جنوری ۲۰۲۰ تا مارچ ۲۰۲۱، ۸۰ زن نیازمند و فرزاندان شان با کمک های مالی شما مورد حمایت مادی قرار گرفته اند. از آن جمله، کمک های فوری برای هزینه های درمانی، ادویه ، تکت وسایل نقلیه ، مواد غذایی ، اجناس صحی (بهداشتی) و کتاب های کورس آلمانی و هزینه های حقوقی داشتند.  ما به نام این زنان و تیم همکاران لارا از کمک های مالی حمایت گران متشکرایم.

 

ما شما را مشوره و حمایت محرمانه میکنیم ، بدون در نظرداشت که چی مدتی ازاین خشونت گذشته است. حتی پس از سالها ، صدمات وارد شده جسمی و روحی برای آسیب دیدگان باقی میماند.

 

این حمایت ها برای همه زنان پناهده بدون در نظرداشت دین، وضعیت فعلی، معلولیت یا تبیض جنسی در دسترس است.

انواع زیادی از خشونت وجود دارد

خشونت جسمی

به طور مثال : کتک زدن، خفه کردن، لگد زدن و قفل کردن

خشونت جنسی

شوخی ها و نظرات نا پسند، تماس ناخواسته، آزار و اذیت تا تجاوزجنسی

خشونت روحی

به طور مثال: تهدید ، تحقیر، کنترول کردن و منزوی کردن

قاچاق انسان

مجبور به کار های اجباری برخلاف میل

اگر به کمک نیاز دارید ، شما میتوانید به ما مراجعه کنید. .

 

خدمات ما برای شما:

 • مشاوره روانی و اجتماعی به لسانهای فارسی ،انگلیسی، و آلمانی و در صورت لازم به کمک مترجم
 • پیشنهادات گروهی
 • همراهی به دوایر رسمی و داکتران
 • رویداد های اطلاعاتی درباره موضوعات مختلف
 • مشاوره حقوقی در بخش های قانون خانواده، قانون حمایت از خشونت و قانون مجازات
 • رهنمایی ،جهت پشتیبانی بیشتر در قسمت ( وسایل حفاظتی برای خانمها ، کودکان به داکتران (پزشکان) و روانشناسان (روانپزشکان)

 

مشاوره سیار میباشد:

 • مجانی
 • پارتیزان
 • ناشناس
 • بی طرف
 • محرمانه

محرم خواهد بود: اسامی  ،موضوعات شخصی و داستان شما ، که  بدون اجازه شما به شخص و دوایر رسمی دیگر شریک نخواهیم کرد.

 

شما به تنهایی تصمیم میگیرید که ما اجازه شریک ساختن کدام اطلاعات شما را با دیگران داریم یا خیر !

 

(پاورقی) :

 

آدرس ما:

LARA

Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen

Fuggerstraße 13

طبقه سوم

10777 Berlin-Schöneberg

 

مشاوره و تعین وقت تیلفونی در مورد

سرخط تیلفون هاتلین ، دوشنبه تا جمعه از ساعت ۹ صبح تا ۶ بعد از ظهر

تیلفون: ۲۱۶۶۸۸۸۸ ۰۳۰

ایمیل آدرس: beratung@lara.de

 

قابل توجه شما : در جریان ساعات کاری مردان اجازه ورود در دفتر مشورتی ما را ندارند.